Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w/w Programu wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.in. opracowuje 3 letnie programy wspierania rodziny.

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu i innych jednostek zajmujących się i pracujących z rodziną.

UCHWAŁA - GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE I MIEŚCIE KOZIEGŁOWY NA LATA 2018-2020 Pobierz