TRENINGI PERSONALNE

W okresie od 28.11.2018r. do 21.12.2018r. zostały przeprowadzone treningi interpersonalne. Każda osoba uczestnicząca w projekcie wzięła udział w 4 tematycznych treningach interpersonalnych, które łącznie trwały 20 godzin dla każdej z grup.

Głównym celem treningów było rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w następujących tematach:

  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • zarządzanie czasem
  • zarządzenie domowym budżetem.

Dzięki treningom uczestnicy zostali zapoznani z zasadami aktywnego słuchania, sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Uczestnicy i uczestniczki pracowali również nad swoją samooceną i pewnością siebie. W ramach spotkań z trenerem każdy mógł poznać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, elementy mowy ciała oraz jak rozpoznawać komunikaty.
Każda osoba biorąca udział w treningu nauczyła się jak prawidłowo wyznaczać sobie plany i cele życiowe. Ponadto zdobyli wiedzę, jak gospodarować swoim czasem w ciągu dnia, aby osiągnąć zamierzone efekty oraz jak stworzyć indywidualny plan finansowy, który ułatwi kontrolować rodzinny budżet domowy.
Wszystkie nabyte umiejętności mogą mieć ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej i pomóc w procesie starania się o pracę.