TRENINGI PERSONALNE

W okresie od 28.11.2018r. do 21.12.2018r. zostały przeprowadzone treningi interpersonalne. Każda osoba uczestnicząca w projekcie wzięła udział w 4 tematycznych treningach interpersonalnych, które łącznie trwały 20 godzin dla każdej z grup.

Głównym celem treningów było rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w następujących tematach:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zarządzanie czasem
 • zarządzenie domowym budżetem.

Dzięki treningom uczestnicy zostali zapoznani z zasadami aktywnego słuchania, sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Uczestnicy i uczestniczki pracowali również nad swoją samooceną i pewnością siebie. W ramach spotkań z trenerem każdy mógł poznać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, elementy mowy ciała oraz jak rozpoznawać komunikaty.
Każda osoba biorąca udział w treningu nauczyła się jak prawidłowo wyznaczać sobie plany i cele życiowe. Ponadto zdobyli wiedzę, jak gospodarować swoim czasem w ciągu dnia, aby osiągnąć zamierzone efekty oraz jak stworzyć indywidualny plan finansowy, który ułatwi kontrolować rodzinny budżet domowy.
Wszystkie nabyte umiejętności mogą mieć ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej i pomóc w procesie starania się o pracę.

SPOTKANIA INTEGRUJĄCE GRUPĘ

Uczestnicy projektu „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zrealizowali pierwszy etap projektu, jakim były spotkania integrujące grupę w ramach warsztatów integracyjno-motywacyjnym. Ze względu na wysoką liczbę osób biorących udział w projekcie, uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda osoba uczestnicząca w projekcie wzięła udział w czterech tematycznych spotkaniach, trwających łącznie 25 godzin.

Głównymi celami spotkań była:  integracja uczestników ze sobą, pobudzenie aktywności lokalnej, zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa w projekcie, poznanie oczekiwań oraz obaw związanych z projektem.

Na pierwszym ze spotkaniu przedstawiono wszystkim grupom czym jest PAL, jakie są jego cele oraz omówiono korzyści i możliwości, które można zdobyć biorąc udział w projekcie. Ponadto wyjaśnione zostały wszystkie etapy projektu.

Na kolejnych spotkaniach uczestnicy brali udział w dyskusjach oraz ćwiczeniach dotyczących np. wydarzeń kulturowo-społecznych, rewitalizacji na terenie gminy Koziegłowy, problemów i ich skutecznych rozwiązań oraz zdobywali wiedzę jak aktywnie brać udział w debatach.

Uczestnicy mieli szansę zaproponowania tematów debat, jakie zostaną przeprowadzone w późniejszym etapie oraz jakie działania integracyjne można zorganizować na terenie gminy Koziegłowy.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach od dnia 01.10.2018r. do dnia 29.02.2020r. realizuje projekt „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym” , który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej dla osób zamieszkujących tereny zdegradowane lub rewitalizowane gminy Koziegłowy tj: Koziegłowy, Koziegłówki, Pińczyce, Mysłów i Gniazdów.

W wyniku procesu rekrutacji  uczestnikami projektu zostało 60 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu zaplanowane następujące działania:

 1. Warsztaty integracyjno motywacyjne:
  • Spotkania integrujące grupę
  • Treningi Interpersonalne
 2. Poradnictwo psychologiczne i prawne:
  • Wsparcie psychologiczne
  • Poradnictwo prawne
 3. Animacja Społeczności Lokalnej:
  • Działania integracyjne
  • Debaty dotyczące lokalnych problemów
 4. Działania edukacyjne:
  • Szkolenie zawodowe dla 40 osób
 5. Staż:
  1. Staż zawodowy dla 9 osób