SPOTKANIA INTEGRUJĄCE GRUPĘ

Uczestnicy projektu „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zrealizowali pierwszy etap projektu, jakim były spotkania integrujące grupę w ramach warsztatów integracyjno-motywacyjnym. Ze względu na wysoką liczbę osób biorących udział w projekcie, uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda osoba uczestnicząca w projekcie wzięła udział w czterech tematycznych spotkaniach, trwających łącznie 25 godzin.

Głównymi celami spotkań była:  integracja uczestników ze sobą, pobudzenie aktywności lokalnej, zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa w projekcie, poznanie oczekiwań oraz obaw związanych z projektem.

Na pierwszym ze spotkaniu przedstawiono wszystkim grupom czym jest PAL, jakie są jego cele oraz omówiono korzyści i możliwości, które można zdobyć biorąc udział w projekcie. Ponadto wyjaśnione zostały wszystkie etapy projektu.

Na kolejnych spotkaniach uczestnicy brali udział w dyskusjach oraz ćwiczeniach dotyczących np. wydarzeń kulturowo-społecznych, rewitalizacji na terenie gminy Koziegłowy, problemów i ich skutecznych rozwiązań oraz zdobywali wiedzę jak aktywnie brać udział w debatach.

Uczestnicy mieli szansę zaproponowania tematów debat, jakie zostaną przeprowadzone w późniejszym etapie oraz jakie działania integracyjne można zorganizować na terenie gminy Koziegłowy.