Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach od dnia 01.10.2018r. do dnia 29.02.2020r. realizuje projekt „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym” , który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej dla osób zamieszkujących tereny zdegradowane lub rewitalizowane gminy Koziegłowy tj: Koziegłowy, Koziegłówki, Pińczyce, Mysłów i Gniazdów.

W wyniku procesu rekrutacji  uczestnikami projektu zostało 60 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu zaplanowane następujące działania:

 1. Warsztaty integracyjno motywacyjne:
  • Spotkania integrujące grupę
  • Treningi Interpersonalne
 2. Poradnictwo psychologiczne i prawne:
  • Wsparcie psychologiczne
  • Poradnictwo prawne
 3. Animacja Społeczności Lokalnej:
  • Działania integracyjne
  • Debaty dotyczące lokalnych problemów
 4. Działania edukacyjne:
  • Szkolenie zawodowe dla 40 osób
 5. Staż:
  1. Staż zawodowy dla 9 osób