Deklaracja Dostępności dla strony internetowej BIP GMINNO-MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIEGŁOWACH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.gmops.kozieglowy.pl/bip/.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-17.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://wave.webaim.org/report#/http://www.gmops.kozieglowy.pl/bip/

•Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

•Na stronie zastosowano możliwość zmiany kontrastu, w tym ustawień dzień/noc.

•Na stronie istnieje mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

•Strona posiada mechanizm zmiany wielkości czcionki.

•Strona posiada mechanizm zmiany układu strony.

•Strona posiada mechanizmy kontroli historii zmian.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Kot-Cesarz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 524-99-90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do siedziby prowadzi od ulicy Plac Moniuszki, drzwi otwierane są samodzielnie.

Obsługa interesantów mających problemy z poruszaniem się znajduje się na parterze, bez konieczności pokonywania stopni.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach nie ma wind , na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku na parterze , po lewej stronie znajduje się plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a (dotykowy).

Na drzwiach do pomieszczeń umieszczona jest informacja dotykowa w alfabecie Braille ́a.

W budynku zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – FON (ścięte kopułki) dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną (mikrofon).

Przy Ośrodku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie Ośrodka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzenie Nr 13/ 2020 - Powołanie koordynatora dostępnościpdf98.01 KBGrzegorz Franelak
Plan działaniapdf134.76 KBGrzegorz Franelak
raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznegopdf104.71 KBGrzegorz Franelak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 luty 2021 21:32 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 13:54 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 luty 2021 08:37 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 marzec 2021 12:29 Grzegorz Franelak Porównaj